Blog

Yurt Dışında Lise Okuyan Türk Öğrencilere Türkiye’de Sınavsız Üniversite
Yurt Dışında Lise Okuyan Türk Öğrencilere Türkiye’de Sınavsız Üniversite

Yurt Dışında Lise Okuyan Türk Öğrencilere Türkiye’de Sınavsız Üniversite

Yurt Dışında Lise Okuyan Türk Öğrencilere Türkiye’de Sınavsız Üniversite

TÜRKİYE’DE KİMLER SINAVSIZ ÜNİVERSİTE KAZANABİLİR?

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların
*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine” b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilir.

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvurularının kabul edilmemektedir.

C- Üniversitelerin Kabul Koşullarına İlişkin İlkeler:

1) Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim (lise) not ortalamaları, üniversite tarafından yapılan sınav vb. gibi öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemlerin minimum puanlarının da yer aldığı yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların Üniversite senatolarınca kabul edilen bir yönerge veya yönetmelik şeklinde düzenlenerek Yükseköğretim Genel Kurulu’nun onayına sunulması,

2) Üniversitelerce belirlenecek şart ve esaslara, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarının eklenmesi,

3) Ülkemizdeki üniversitelerin yasal olarak ülkemize gelen yabancı uyruklu adaylardan kabul ettikleri öğrencilere kabul mektubu veya eşdeğer bir belge düzenlemeleri, Yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının kabul etmesi halinde ara dönemde başvuran adaylara ilişkin olarak ise incelemenin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılarak başvuru şartını sağlayan adaylara bir önceki yıldaki ilgili üniversitenin yurtdışından öğrenci kabul kontenjanın 1/3’ünü aşmayacak şekilde bir sonraki eğitim öğretim yılı için “ön kabul mektubu” veya eşdeğer bir belge düzenlenebilmesi,

4) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde ülkemiz üniversitelerini seçmelerine imkan sağlamak üzere üniversitelerimizi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanması, üniversitelerimizin yurtdışındaki eğitim fuarlarına katılımlarının teşvik edilmesi ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla üniversitelerce bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofislerinin oluşturulması,
5) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimini belirleyerek akademik takviminde belirtmesine, kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgilerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirmesi,

6) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeylerinin, kabul hakkı kazandığı üniversite tarafından belirlenen koşullar ve istenen belgeler çerçevesinde ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından değerlendirilmesi
uygun görülmüştür.

* : Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenmiştir

 

Yurt Dışında Lise Okuyan Türk Öğrencilere Türkiye’de Sınavsız Üniversite

Anahtar kelimler: Türkiye’de Türk Vatandaşları sınavsız üniversite kazanabilir mi?, Liseyi yurt dışında bitirenler Türkiye’de sınavsız üniversiteye kayıt olabilirler mi?, Türk vatandaşlarının Türkiye’de sınavsız üniversite kazanmasında aranan şartlar nelerdir?, Mavi kartlılar için Türkiye’de sınavsız üniversite, Çifte uyruklular Türkiye’de sınavsız üniversite kazanabilir mi?, yurt dışında mezun olana Türkiye’de sınavsız üniversite,

Bloglar

Yorumlar (73)

 • Sppoph14-02-2022

  buy tadalafil 40mg online - tadalafil ca cialis 40mg pill

 • Qwzkar15-02-2022

  tadalafil 20mg pill - cialis 20mg cheap purchase cialis online

 • Slonrok04-06-2022

  sfuss 9igku 0tpu

 • Slonrok05-06-2022

  2tldw zem8t iame

 • Slonrok09-06-2022

  jv21h d3kwi vicx

 • purchase diltiazem 13-06-2022

  cialis half life mexican viagra how much viagra can i take when will generic cialis be available in australia

 • diltiazem us 16-06-2022

  alcohol and zithromax zithromax europe what is zithromax used for how long do side effects of azithromycin last

 • ventolin otc uk 17-06-2022

  kamagra wien viagra kamagra 800 532 4808 for kamagra gel kamagra jelly how fast

 • viagra strain 19-06-2022

  diltiazem pictures cardizem prices what statin is safe with diltiazem how long does diltiazem 180 cd stay in your body

 • dapoxetine tablet 19-06-2022

  cocaine and viagra viagra tablets is viagra prescription in australia which is better viagra or cialis

 • lowest price cialis 22-06-2022

  levitra trial offers prescription levitra best prices for levitra levitra price walmart

 • buy cialis 23-06-2022

  priligy instructions buy priligy online in india get dapoxetine in the us where can i buy priligy

 • cenforce d dosage 24-06-2022

  cialis daily dose generic cialis how many mg cialis should i take cialis original ou gГ©nГ©rique

 • latisse 5ml 24-06-2022

  cialis tadalafil cialis prix en pharmacie france cialis 20 mg buy online combien de temps agit cialis

 • cialis vs.levitra 27-06-2022

  remplacer le viagra viagra sur internet avis viagra gГ©nГ©rique prix en pharmacie cialis ou viagra 5 mg

 • prix du kamagra 27-06-2022

  side effects viagra viagra cost per pill pfizer viagra online canadian pharmacy viagra how to use the first time

 • what does cialis do 30-06-2022

  viagra 25 mg achat viagra pour homme quels sont les effets secondaires du viagra pourquoi les hommes chauves prennent ils du viagra

 • buy bimatoprost 02-07-2022

  latisse online pharmacy lumigan drops is mictrobil the same as latisse? how to apply latisse on eyebrows

 • pilules kamagra 02-07-2022

  cvs latisse glaucoma eye drops lumigan latisse for sale on ebay how to apply latisse with eyeliner brush

 • paroxetine india 04-07-2022

  dog prednisone dosage prednisone 5mg can prednisone cause weight loss how long does it take prednisone to get out of your system

 • metformin 25 mg 04-07-2022

  baclofen detox baclofen otc australia can you take baclofen and tylenol together which medication is better for migrains tizandine or baclofen

 • prednisone from india 07-07-2022

  paroxetine paxil paxil cr 25 mg how does paxil work in the body how to stop taking paxil what is prozac method

 • buy lioresal online 08-07-2022

  spell prednisone buy prednisone no prescription can i take aspirin with prednisone how long does it take for prednisone to leave your body

 • baricitinib eua 10-07-2022

  diflucan treats diflucan 150 diflucan dosages for yeast infection when was diflucan approved by fda

 • prednisone 25 12-07-2022

  prednisone diarrhea prednisone 10 mg can i take tylenol while on prednisone how long before prednisone is out of your system

 • ivermectin 0.5 lotion 13-07-2022

  baclofen pump dose baclofen pharmacy how long can you take baclofen which medication is better for migrains tizandine or baclofen

 • orlistat canada cost 14-07-2022

  prednisone weight loss buying prednisone 4mg without prescription does prednisone keep you awake why does prednisone keep you awake

 • prednisone pill 15-07-2022

  ild and aralen chloroquine buy online when will aralen start working how do mobic and aralen work together

 • deltasone pill 16-07-2022

  cheap orlistat orlistat online buy where to buy xenical diet pill orlistat 120 mg how to take

 • ???? Сообщение,Вам прислали лотерейный билет. Пройдите на нашем сайте > https://forms.yandex.ru/cloud/62b713466855cca634ae6e31/?hs=3aee80b44a00205fbb850319be653672& ????18-07-2022

  lvg0hp

 • ivermectin 3mg tablet 18-07-2022

  glimepiride metformin prices for 1000 metformin metformin and type 1 diabetes how to stop metformin nausea

 • paroxetine 40mg cost 20-07-2022

  metformin erectile dysfunction metformin 1000 mg price does metformin cause low blood sugar what is metformin 1000 mg used for

 • how to get baclofen 23-07-2022

  prednisone tablets prednisone discount prednisone vs prednisolone eye drops how long do the effects of prednisone last

 • valtrex 1000mg drug 27-07-2022

  online pharmacy viagra gold viagra usa long term side effects of cialis what does viagra do to your body

 • helpful resources 27-07-2022

  plaquenil fibromyalgia plaquenil for arthritis plaquenil causes leg weakness in psoriatic arthritis what type of medication is plaquenil

 • doxycycline 100mg no prescription fast delivery 29-07-2022

  naltrexone class buy naltrexone now side effects of stopping naltrexone how can i get naltrexone

 • ???? Уведомляем,На имя прислали билет на лото. Пройдите по ссылке далее > https://forms.yandex.ru/cloud/62b713466855cca634ae6e2c/?hs=3aee80b44a00205fbb850319be653672& ????30-07-2022

  d1tkjy

 • tamoxifen order 30-07-2022

  naltrexone and suboxone revia overnight delivery taking naltrexone with opiates in your system how long do you take naltrexone

 • purchase amoxil 250mg 03-08-2022

  meet molnupiravir pill that cuts hospitalization molnupiravir covid price molnupiravir online kaufen molnupiravir rna polymerase

 • amoxicillin sale 04-08-2022

  levothyroxine 100mg synthroid 50 mg price levothyroxine 125 mcg side effects how much is synthroid without insurance

 • chewable viagra 05-08-2022

  amoxicillin for cats buy amoxicillin 1000mg canada amoxil suspension before reconstitution storage amoxicillin indication

 • synthroid 0.175 mg 06-08-2022

  doxycycline pseudomonas how to buy doxycycline in uk is doxycycline good for strep throat what is doxycycline hyclate prescribed for

 • malnupiravir 08-08-2022

  viagra for women sildenafil 20 where to get viagra pills how long before cialis takes effect

 • doorage19-08-2022

  stromectol tab 3 mg Lasix Furosemide Mail Delisvey

 • XKobpqEhiQNTUD23-08-2022

  RMYXWqvI

 • SEFAMutzIm23-08-2022

  xkXRIpsJf

 • SnsjDgqve28-08-2022

  jcMbVtwQJ

 • FwYqDHgXVo28-08-2022

  wfgNYniBko

 • Siffarind01-09-2022

  The mean difference in total exercise time was 3 seconds tadalafil 10 mg minus placebo , which represented no clinically meaningful difference cialis viagra combo pack The continuous presence of women in Cialis ads is a subtle signal that the drug makes it easier for them to set the pace with their men, in contrast to the primarily male-driven imagery for Levitra and Viagra

 • IVMlUyTk01-09-2022

  bghLpuqyjczWso

 • ZDvLSrnsKTHNJV01-09-2022

  ypnUXROPagKcq

 • skicymn03-09-2022

  priligy pill Do not dispose of medications in wastewater or household waste

 • RandyGoose03-09-2022

  Valuable data. Appreciate it. uc college essay write papers writing my essay

 • Charlosrom04-09-2022

  Wonderful tips. Thanks! https://definitionessays.com/ custom written papers

 • appectkit05-09-2022

  buy cheap generic cialis online The staff at Meijer Pharmacy makes me feel like I m their only customer

 • Abrahamspoft06-09-2022

  You said it adequately.! personal essay writing essay writing services reviews dissertation examples

 • Alvenror06-09-2022

  Many thanks. I like it! how to write a thesis narrative writing essay

 • Mowlflons07-09-2022

  buy cialis online forum and more than 28 markets around the globe using our Buffett Indicator and Global Market Valuation Data

 • KevinSlory07-09-2022

  Information effectively used.. mba essay services write my essays custom assignment writing

 • Charlessal07-09-2022

  You explained that terrifically. custom essays writing homework pass rewriting services

 • Aaronmax08-09-2022

  Reliable knowledge. Appreciate it. https://definitionessays.com/ citing a website in an essay

 • Charlosrom08-09-2022

  You made your point! https://definitionessays.com/ buy custom essays

 • Abrahamspoft09-09-2022

  Fine data. With thanks! how to write an essay about myself essays writing services dissertation definition

 • Alvenror09-09-2022

  Whoa quite a lot of good advice! how to write a thesis statement college essay hook

 • Nellodorm10-09-2022

  Some studies have found that couples with certain types of problems may have a higher rate of chromosome abnormalities than expected. ovulation calculator clomid

 • CkmTSKwujhl17-09-2022

  cxyHZKGXkDLFtrMB

 • ZwovYUBucE17-09-2022

  GSkBKhjoUuAxN

 • Breriades17-09-2022

  doxycycline for sale Although Cervarix is extensively used in other countries; it did not command much of the market in the US.

 • BylSWTkvxCLI21-09-2022

  LVHpskPF

 • nmNVCSDBLl21-09-2022

  ixeLGIEF

 • eusRgPVlMd30-09-2022

  zkiNuKypldgZtJA

 • cWpRDygXhPv30-09-2022

  IzAsTCnRfmlOMyK

Yorum Yaz

Hemen Bilgi Alın

ÜCRETSİZ yurtdışı eğitim danışmanlığı almak için, formu hemen doldurun !
Tecrübeli danışmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır!

Kullanıcı İşlemleri