1992 yılında Niğde Üniversitesi’ nin kuruluşu (şimdiki ismiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) ile birlikte Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Tarih Bölümü’nde, başlangıçtan günümüze kadar uzanan tarihi süreç çerçevesinde Türk Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti konusu ile diğer milletler ve kültürlerle olan ilişkiler bağlamında çeşitli araştırmalar yapılmakta ve eğitim verilmektedir. Ayrıca bölümümüz; sorgulayan, katılımcı, dinamik, millî değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bahsedilen alanlarda fertlerin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin birliği ve bütünlüğü ve bölgenin sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev kabul etmiştir.

Bölümümüz; sadece Türk tarihi, kültürü ve medeniyeti alanında değil diğer milletler ve kültürlerle olan ilişkileri ve eş zamanlı bir yaklaşımla Türk tarihinin Dünya tarihi içindeki konumu göz önünde bulundurularak sorgulayıcı, irdeleyici, edisyon kritiği yapılmış materyallerden hareketle sosyal bilimlere özgün katkılar sağlamayı ve bu bilimsel yaklaşımı öğrencilerine kazandırmayı hedeflemektedir.

Tarih Bölümü’nün Lisans Programı “Bologna Sürecine” dahil ve her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz 2 Profesör, 4 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araş. Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin bir akademik kadroya sahiptir.

Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan programda lisans öğrencilerine birinci sınıfta İlkçağ Tarihi’nden başlayarak Genel Türk Tarihi, İslam Tarihi ve Büyük Selçuklu Tarihi dersleri ve Osmanlıca ağırlıklı olarak verilmekte ve programa alışmaları sağlanmaktadır. İkinci sınıfta Tarih Metodolojisi’nin yanı sıra Türkiye Selçukluları, Anadolu Beylikleri, Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi, Roma ve Bizans Tarihi, Avrupa Tarihi, Osmanlıca ile Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri gibi mesleki dersler verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise öğrenciler Osmanlı Tarihi ağırlıklı olmak üzere Osmanlı Tarihi, Genel Türk Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi konuları esas olmak üzere siyasi, kültürel, iktisadi, sosyal konular ile birlikte Osmanlı teşkilat yapısı ve yerel tarih konuları ile ilgili seçmeli dersleri de alarak mesleklerine daha da yoğunlaşmakta ve 8. yarıyılın sonunda hazırlayacakları Lisans Tezlerini tamamlayarak “Tarih Lisans Diploması” ile mezun olmaktadırlar.

Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlamaları ( toplam 240 AKTS) ve 4.00 üzerinden an az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gereklidir.

İsteyen başarılı öğrenciler, ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Kamu Yönetimi ve İşletme Bölümü gibi diğer disiplinlerden ikinci bir Anadal veya Yandal eğitimini de tamamlayabilirler.

Programdan mezun olan öğrenciler Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre gerekli koşulları sağlamaları durumunda lisansüstü eğitim ve öğrenimlerine devam edebilirler.

Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Türkiye Cumhuriyet Tarihi olmak üzere 4 Anabilim Dalından oluşan Tarih Bölümü’ne 2008 yılından itibaren ikinci öğretim (gece) öğrencileri de alınmaya başlanmıştır. Her yıl birinci ve ikinci öğretim programları için yaklaşık toplam 130 öğrenci alınmaktadır.

Bölümümüz öğrencileri ve öğretim elemanları Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar sayesinde lisansüstü eğitimlerini ERASMUS Programı kapsamında yurt dışında sürdürebilme imkanına sahiptirler. Ayrıca FARABİ ve MEVLANA projeleri kapsamında ülkemizdeki çeşitli üniversitelerle sağlanan iş birliği ve değişim imkanından da faydalanabilmektedirler. Özellikle Türk Cumhuriyetleri’nden bölümümüze gelen yabancı öğrenci sayısı her yıl artmaktadır.

Bölümler

Mimarlik Fakültesi
Harita Mühendisliği
İktisat
Biyoloji
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Coğrafya
Kamu Yönetimi
Maliye
Çevre Mühendisliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Mühendislik
Biyoteknoloji
İnşaat Mühendisliği
Ebelik
Hemşirelik
Eğitim Fakültesi
Fizik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Spor Yöneticiliği
İşletme
Mimarlık
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Rehberlik Ve Psikolojik Danişmanlik
Kimya
Sinif Öğretmenliği
Matematik
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Bankacılık Ve Finans
Tarih
Mekatronik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
İktisat (İö)
İslami İlimler
İşletme (İö)
Türk Dili Ve Edebiyatı
Kamu Yönetimi (İö)
Maliye (İö)
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler Ve Reklamcilik
İslami İlimler (İö)
Tip Fakültesi
İnşaat Mühendisliği (İö)
Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri
Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri
Tarimsal Genetik Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İö)
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.

Yıldız
Onaylanmış Üniversite

Hemen Bilgi Alın

Hemen Başvur

Hemen Bilgi Alın

ÜCRETSİZ yurtdışı eğitim danışmanlığı almak için, formu hemen doldurun !
Tecrübeli danışmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır!

Kullanıcı İşlemleri